Yves Rocher BHC Anti Dandruff Shampoo 300ml

Yves Rocher BHC Anti Dandruff Shampoo 300ml

Yves Rocher BHC Anti Dandruff Shampoo 300ml ลดปัญหารังแค ปกป้องหนังศรีษะจากเชื้อแบคทีเรียและสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคและลดอาการอักเสบและคัน ด้วยสารสกัดจากเปลือกของผลทับทิม – 96% สารสกัดจากธรรมชาติ – บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ – ปราศจาก ซิลิโคน – สูตรได้ผ่านการทดสอบทางการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว – สารชะล้างสกัดมาจากพฤกษาพรรณธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *